ENG

KINOSKOLA IESAKA

500 visu laiku filmu filmas ir kritiķu tandēma Ditas Rietumas un Normunda Naumaņa veidotās grāmatas 365 Dienas filmas papildināts izdevums. Abi autori jau sen bija iecerējuši atgriezties pie savas subjektīvās kino enciklopēdijas un izveidot papildinātu tās variantu. Pēc Normunda Naumaņa aiziešanas 2014.gada gada 12. septembrī šo ieceri ir realizējusi viņa kolēģe. Grāmata lasītājiem var būt par orientieri neizsmeļamajā kino piedāvājumā un aprakstīto filmu noskatīšanās ļaus samērā sistemātiski apgūt senākas un nesenākas kinovēstures esenci. >>>

Kas un kāpēc esam

Kas un kāpēc esam

Ja vēlies pārbaudīt savu talantu un interesējies par radošām profesijām, ja tevi interesē kino un aktiermāksla, nāc uz Kinoskolu! Aicinām vidusskolu pēdējo klašu skolēnus, augstskolu studentus un citus interesentus, kas meklē sevi un vēlas attīstīt savu talantu, neatkarīgi no vecuma.

Mūsu mērķis: Piedāvāt interešu izglītību - lekciju kursus Kino, audiovizuālo mākslu un aktiermākslas pamati tiem, kas interesējas par audiovizuālās kultūras un kino mākslu, un, iespējams, savu dzīvi vēlas saistīt ar radošu profesiju.

 

Ko piedāvājam?


Aktiermākslas studiju, kino teorijas kursu, arī praktiskās nodarbības - kino filmu analīzi, lekcijas un seminārus pasniedzēju - aktrises Ināras Sluckas, kritiķu un teorētiķu Ditas Rietumas, Dairas Āboliņas, Viktora Freiberga u.c. vadībā.

Arī starptautiski atzītu profesionāļu vieslekcijas un radošās darbnīcas, kas atvērtas ne tikai Kinoskolas audzēkņiem, bet arī plašam interesentu lokam.


Kinoskolas mērķis ir gan interešu izglītības attīstība Latvijā, gan Rīgas kultūrvides izkopšana, gan vēlme attīstīt  jaunu cilvēku talanta potenciālu, kas nākotnē var izpausties kādā no radošās industrijas nozarēm.


    Nodibinājums Kinoskola tapis kā kritiķes Ditas Rietumas un aktrises Ināras Sluckas iniciatīva, iesaistot projektā  kritiķi Dairu Āboliņu, kino teorētiķi un LU pasniedzēju, asociēto profesoru Viktoru Freibergu, režisoru un teorētiķi Dāvi Sīmani u.c.