ENG

KINOSKOLA IESAKA

500 visu laiku filmu filmas ir kritiķu tandēma Ditas Rietumas un Normunda Naumaņa veidotās grāmatas 365 Dienas filmas papildināts izdevums. Abi autori jau sen bija iecerējuši atgriezties pie savas subjektīvās kino enciklopēdijas un izveidot papildinātu tās variantu. Pēc Normunda Naumaņa aiziešanas 2014.gada gada 12. septembrī šo ieceri ir realizējusi viņa kolēģe. Grāmata lasītājiem var būt par orientieri neizsmeļamajā kino piedāvājumā un aprakstīto filmu noskatīšanās ļaus samērā sistemātiski apgūt senākas un nesenākas kinovēstures esenci. >>>

Lektori un vieslektori

Normunds Naumanis

Teātra un kino kritiķis

Absolvējis Valsts Teātra mākslas institūtu (GITIS) Maskavā, 1985. gadā, specialitātē mākslas zinātnieks.

No 1985. gada strādājis Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūtā, vadījis žurnāla Avots kultūras nodaļu, bijis referents Nacionālajā Kinocentrā, joprojām -  laikraksta Diena teātra un kino kritiķis.

Vairāk kā 5000 publikācijas laikrakstos Padomju Jaunatne, Literatūra un Māksla, Nakts, Kultūras Forums, Diena u.c., žurnālos Teātra Vēstnesis, Kino, Kinoraksti, Avots, Studija, Māksla, Māksla+, Santa, Klubs, Operas ziņas, Frank's, Teatr, Teatraļnij obozrevateļ, Divadlo, Teatr (Polija), Dziennik Krakovski, The New Yorker u.c.
Vairāku kino, teātra un vizuālo mākslu katalogu tekstu autors, zinātniskās publikācijas izdevumā XX gadsimta teātra vēsture pasaulē un Latvijā, piecu grāmatu (Ilmārs Blumbergs, Hermanis-Naumanis: Latviešu stāsti, Kultūrnieze, 365 Dienas filmas, Personības. Parādības. Personīgi) autors un līdzautors.