ENG

KINOSKOLA IESAKA

500 visu laiku filmu filmas ir kritiķu tandēma Ditas Rietumas un Normunda Naumaņa veidotās grāmatas 365 Dienas filmas papildināts izdevums. Abi autori jau sen bija iecerējuši atgriezties pie savas subjektīvās kino enciklopēdijas un izveidot papildinātu tās variantu. Pēc Normunda Naumaņa aiziešanas 2014.gada gada 12. septembrī šo ieceri ir realizējusi viņa kolēģe. Grāmata lasītājiem var būt par orientieri neizsmeļamajā kino piedāvājumā un aprakstīto filmu noskatīšanās ļaus samērā sistemātiski apgūt senākas un nesenākas kinovēstures esenci. >>>

Lektori un vieslektori

Ivars Zviedris

Režisors, operators
Režisors, operators, producents Anša Epnera filmu studijā AVE. Beidzis Latvijas Kultūras akadēmiju un Latvijas Sporta akadēmiju. No 2012.gada NPLP loceklis.

Filmas: 2006.gadā dok. filma "Gatavs", dalība HOT DOC (producents, operators) 2005.gadā dok.filma "Kamēr..." un "Atnāc Ērik", 2005.gadā dok. filma "Eks āmen s" (producents. operators), 2004.gadā "ES" (producents, viens no režisoriem, operators), 2003.gadā filma “Dziesmusvētki”(producents, režisors, operators) 2001. gadā "Putniņš galvā" (režisors, operators, producents). 2012.gada "Lielais Kristaps" par dok. filmu "Dokumentālists"