ENG

KINOSKOLA IESAKA

500 visu laiku filmu filmas ir kritiķu tandēma Ditas Rietumas un Normunda Naumaņa veidotās grāmatas 365 Dienas filmas papildināts izdevums. Abi autori jau sen bija iecerējuši atgriezties pie savas subjektīvās kino enciklopēdijas un izveidot papildinātu tās variantu. Pēc Normunda Naumaņa aiziešanas 2014.gada gada 12. septembrī šo ieceri ir realizējusi viņa kolēģe. Grāmata lasītājiem var būt par orientieri neizsmeļamajā kino piedāvājumā un aprakstīto filmu noskatīšanās ļaus samērā sistemātiski apgūt senākas un nesenākas kinovēstures esenci. >>>

Lektori un vieslektori

Viktors Freibergs

Dr. phil., LU asociētais profesors

Viens no atraktīvākajiem un kompetentākajiem Latvijas lektoriem, kura zinātniski pētnieciskā darbības virziens – britu 20. gadsimta literatūra, literatūras teorijas attīstības tendences, kino vēstījuma semiotiski pētījumi, kino kā īpaša tekstuāla sistēma. Arī kino vēstures pētījumi.

Daudzu ar literatūras un kino vēsturi un teoriju saistītu lekciju kursu autors. Lasījis lekciju kursus: Kino un teksta semiotika, Kinematogrāfiskā vēstījuma stratēģija Džima Džarmuša un Pītera Grīneveja filmās, Formālisma elementi Pītera Grīneveja un Andreja Tarkovska filmās u.c.